رعایت چگالی کلمات در طراحی سایت و سئو

تاریخ: 5 / 11 / 1395

زمانی که شما مطلب یا پستی ارسال می کنید باید توجه ویژه ای به چگالی کلمات (Keyword density) در متن صفحه باشید که نقش فوق العاده ای در سئو دارد. همچنین در طراحی سایت باید چگالی کلمات هر صفحه رعایت شود. این بدان معناست که تنها صحت و اعتبار مقاله شما مهم نیست و باید به نکات دیگری نیز توجه کرد. برای مثال شما صفحه ای با عنوان طراحی سایت در کرج ایجاد کرده اید و حالا می خواهید تعداد کلمات کلیدی موجود در آن صفحه را رعایت کنید و روی آنها کار کنید. برای اینکار باید توجه کنید که کلماتی مانند طراحی سایت کرج ، طراحی وب سایت در کرج و همچنین خود عبارت کرج و طراحی سایت به گونه ای در متن تکرار شود که بیش از حد مجاز و کمتر از آن ، متن را در بر نگیرد. البته این خود نیاز به بررسی دقیق و میزان Focus Keyword دارد.

پس به طور کلی چگالی کلمات به معنی آن است که که تعداد تکرار کلمات کلیدی صفحه باید طبق اصول و قواعد انجام گیرد. چگالی کلمات کلیدی به دو دسته تقسیم می شود که در مورد اول شامل چگالی کلمات کلیدی داخلی و مورد دوم چگالی کلمات کلیدی لینک شده است. درصد چگالی این کلمات متناسب با متن متفاوت است و معمولا 3 تا 5 درصد صفحه را شامل می شود. بهترین حالت برای زوم روی کلمات خاص به همراه لینک کردن آن کلمه درصدی مابین 15 تا 20 درصد متن می باشد. برای مثال در اینجا روی کلمه کرج و طراحی سایت در کرج زیاد Focus کرده ایم.

توجه کنید اگر تعداد کلمات کلیدی شما بسیار زیاد باشد باعث تاثیر منفی بر سئو سایت می شود . چون گوگل شما را به عنوان سایتی اسپم و هرز در نظر می گیرد.از طرفی اگر این کلمات کم باشد نقش خود را در پست از دست می دهد و مقاله حول محور آن کلمات قرار نمی گیرد.

نکات مقاله:

- بیش از اندازه از کلمات کلیدی استفاده نکنید.

- در مقالات مرتبط کلمات کلیدی خاصی وارد کنید.

- سعی کنید کلمات کلیدی را در عنوان هم ذکر کنید.

 

نویسنده : مهندس امیر نوریمقالات دیگر