مقدمه ای بر شبکه های کامپیوتری و خدمات شبکه

تاریخ: 7 / 11 / 1395

در دهه های اخیر شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از بسترهای  سریع، پرقدرت و کم هزینه ارتباطی شناخته شده است. به طوری که خدمات شبکه باعث به وجود آمدن روشی برای سازماندهی مناسب دسترسی سریع تر به اطلاعات شد.نصب شبکه نیازمند دانش و توانمندی فوق العاده برای ارتباطات به شمار می آید.

قبل از پیدایش شبکه کاربران برای انتقال داده های خود از دیسکت ها استفاده می کردند و این کار در صورتی که تعداد کامپیوتر ها زیاد بود کار بسیار خسته کننده و طاقت فرسایی تبدیل می شد یا اگر تعدادی از کامپیوتر برای چاپ اسناد خود به چاپگر احتیاج داشتند باید به ازای هر رایانه چاپگر تهیه می شد یا تمامی اطلاعات را به رایانه ای که متصل به چاپگر بود به وسیله دیسکت ها انتقال داد. اما امروزه با استفاده از شبکه های کامپیوتری می توان کارها را با سهولت و سرعت بیشتری به انجام رساند.


شبکه کامپیوتری

امروزه راه اندازی شبکه کمک شایانی در سرعت انتقال اطلاعات، سهولت در ارتباطات و ... کرده است. شبکه های کامپیوتری از نظر ابعاد و گستردگی فیزیکی به 2 گروه عمده تقسیم می شود. در این نوع تقسیم بندی که براساس فاصله ی فیزیکی کامپیوترها از یکدیگرند به گروه های LAN , WAN  تقسیم می شوند.

    شبکه های محلی (Local Area Network) LAN : این شبکه کوچکترین فرم شبکه می باشد که کامپیوترها در فاصله بسیار کمی از هم قرار دارند که از 2 تا 100 ها رایانه می تواند تشکیل شود.
    شبکه های گسترده  (wide Area Network) WAN: از لحاظ فیزیکی بزرگترین نوع شبکه بوده و از نظر وسعت می تواند یک استان، کشور، قاره و یا کل جهان را در بر گیرد. در این شبکه ها رسانه های ارتباطی اغلب امواج رادیو، ماهواره و خطوط مخابرات است.

در واقع شبکه اینترنت بزرگترین شبکه WAN می باشد.


تقسیم بندی شبکه های کامپیوتری از نظر مدل سرویس دهی به دو گروه Server Base , Peer to Peer دسته بندی می شوند.

    شبکه های مبتنی بر سرویس دهنده Server Base (SB): در این نوع از شبکه یک رایانه فقط نقش سرویس دهنده را ایفا می کند و بقیه سیستم ها سرویس گیرنده اند. یعنی خدمات موردنیاز کاربران توسط کامپیوتر سرویس دهنده تهیه می شود. این گروه از شبکه ها برای استفاده در شبکه های متوسط و بزرگ مناسب است. در آینده به طور مفصل در رابطه با این گروه شبکه صحبت خواهیم کرد.
    شبکه های نظیر به نظیر Peer to Peer (PtP): تمامی رایانه ها از نظر سرویس دهنده و سرویس گیرنده بودن برابراند. یعنی هر رایانه به طور همزمان می تواند هم سرویس دهنده و هم سرویس گیرنده باشد. و کاربران می توانند به طور یکسان منابع و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند.


توپولوژی چیست؟

شبکه های کامپیوتری براساس یک سری قواعد و قوانین با یکدیگر کار و تعامل دارند که این قوانین توپولوژی نام دارد. در واقع  اجزای تشکیل دهنده یک شبکه کامپیوتری توسط یک طرح و نقشه اتصال باهم ارتباط دارند که این طرح توپولوژی می باشد.

توپولوژی دارای دو حالت فیزیکی و منطقی است. در حالت فیزیکی چگونگی اتصال نودهای( اجزای متصل به یک شبکه را گره فعال یا Active Node می نامند) شبکه و در حالت منطقی نحوه ی تبادل اطلاعات و چگونگی دسترسی نودها به محیط انتقال در شبکه مشخص می شود.

انواع توپولوژی

    توپولوژی خطی BUS: تمامی سیستم های موجود در شبکه توسط یک قطعه کابل به هم متصل می شوند. این توپولوژی یک تکنولوژی قدیمی است که معایب بیشتری نسبت به مزایای آن دارد.
    توپولوژی مش MESH: تمامی سیستم ها در شبکه دو به دو بوسیله ی کابل به یکدیگر به هم وصل میشوند. که این نوع توپولوژی بدلیل تعداد زیاد کارت شبکه و کابل مصرفی پیچیده ترین و پرهزینه ترین نوع است.
    توپولوژی ستاره ای Star: تمامی سیستم ها توسط یک کابل به نقطه ای مرکزی به نام HubSwitch وصل می شوند و یک شبکه کامپیوتری را تشکیل می دهند.
    توپولوژی رینگ Ring: از دید منطقی هر سیستم به کامپیوتر مجاور خود متصل است که به ترتیب این اتصال تشکیل یک حلقه را میدهد ولی به صورت فیزیکی هر سیستم به یک دستگاه مرکزی توسط کابل متصل اند. شبکه های پیاده سازی شده توسط این روش را Token Ring  یا   Token Passing نامیده میشود زیرا انتقال اطلاعات در این روش براساس گردش یک بسته مخصوص به نام Token است.


رسانه های انتقال در شبکه های کامپیوتری

معمولا در شبکه های کامپیوتری هر رسانه ای که توانایی انتقال اطلاعات را داشته باشد رسانه یا محیط انتقال نامیده میشود.

رسانه های انتقال مورد استفاده در شبکه های کامپیوتری به دو دسته بی سیم و سیمی تقسیم می شوند.

    محیط های انتقال سیمی (کابلی) Wired

    کابل مسی: از یک یا چند رشته سیم مسی جهت انتقال سیگنال های الکتریکی استفاده می شود.
    کابل فیبرنوری: رشته باریک و بلند متشکل از یک ماده شفاف نظیر پلاستیک یا شیشه که قابلیت عبور نور را دارد.

    محیط ها انتقال بی سیم Wireless

    اشعه مادون قرمز: در این فناوری هر دو دستگاه فرستنده و گیرنده باید مجهز به این ویژگی و در دید مستقیم یکدیگر باشند. حداکثر فاصله برای انتقال اطلاعات 5 متر می باشد.
    نور لیزر: همانند اشعه مادون قرمز ولی با فاصله بیشتر.
    امواج رادیویی: قابلیت عبور از موانع فیزیکی را داراست ( البته مقداری از پهنای باند کاهش می یابد).


نویسنده: مهندس شیدا اسلامی فراز

 

 

نویسنده : مهندس امیر نوریمقالات دیگر